Dil-Broker

VAŽNO OBAVEŠTENJE

VAŽNO OBAVEŠTENJE

  • posredovanja u trgovini hartija od vrednosti
  • usaglašavanje knjige akcionara sa Centralnim registrom
  • usluge korporativnog agenta
  • savetovanja u procesu privatizacije
  • usluge finansijske analize

detaljnije »

Lokacija

Dil Broker a.d.

Brokersko dilersko društvo

Beograd
Terazije 43/IV

Info telefon

+381 11 32-35-902

Korisni linkovi

DIL BROKER AD, brokersko dilersko društvo, osnovano 02.03.2000. godine. Dozvolu za rad izdala je Komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržište rešenjem od 22.03.2000. god.

detaljnije »